UNIQUE BOX

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Alliance

UNIQUE BOX

UNIQUE BOX ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า UNIQUE ที่แปลว่า มีลักษณะเฉพาะ,มีเอกลักษณ์,พิเศษ จากความหมายที่กล่าวมาจะสื่อถึงกล่องที่มีความพิเศษที่สามารถเป็นได้ทั้งกล่องใส่อาหาร,จานข้าวและถุงพลาสติกในอันเดียวกัน จากConceptที่ว่า"จำเป็นต้องซื้อเพราะต้องใช้" เสมือนกับการที่เราต้องซื้ออาหารมารับประทานเพื่อการดำรงชีวิตแต่การซื้ออาหารเหล่านี้ต้องแลกมากับการใช้กล่อง,ถุงพลาสติก ที่เป็นทรัพยากรที่สิ้นเปลืองก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ในการออกแบบนี้เราจึงออกแบบมาเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้น

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]