(stu)dyserve

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Amoeba

(stu)dyserve

bc. everyone deserves tostudy


dyserve
a sustainable design

     การนำกล่องพัสดุที่เหลือใช้จากการขนส่ง e-commerce
ในช่วงโรคระบาดโควิดมา recycle ในโครงการ SCGP rexycle
อัพเกรดกล่อง Free school in a box ที่ได้ START DEE
แอพพลิเคชั่นการศึกษาครบวงจรพร้อมโทรศัพท์มือถือและ
ซิมการ์ดจาก TRUE ที่เข้ามาสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี
พร้อมการสร้าง circular economy ผ่านการนำกลับไปรีไซเคิล
ได้อีกครั้ง


dyserve
for better learning
╭♥️

เพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมและฟังชั่นสำหรับการเรียนออนไลน์
สำหรับเด็กด้อยโอกาส การดีไซน์ฟังชั่นของโต๊ะคำนึงถึงการวาง
อุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ พื้นที่ในการวางสมุด
ร่องวางปากกาหรือดีไซน์หลุมเล็กน้อยเพื่อวางสิ่งของได้สะดวกมากขึ้น
ข้างใต้โต๊ะเมื่อยกขึ้นมายังสามารถเก็บสมุดและเครื่องเขียนของผู้เรียนได้อีกด้วย
เสริมความยืดหยุ่นทางการยศาสตร์ของผู้ใช้งานโดยดีไซน์ขาโต๊ะ
ให้เป็นสามเหลี่ยมบล็อคๆที่ม้วนเข้ามาเพื่อให้โต๊ะสูงและต่ำลงได้ตามความต้องการ
และการยกระนาบหน้าโต๊ะบางส่วนให้เอียงขึ้นจากระนาบพื้นเล็กน้อยเพื่อเหมาะกับการเขียนหนังสือ 


dyserve
to speak out

      การ speak out ในเรื่องสิ่งแวดล้อม และสังคม ที่อยากให้ทุกคน
เป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาไทย
ผ่านการนำขยะ e-commerce นำกลับมารีไซเคิล หรือบริจาค
อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนเก่าเก็บสมัยเราเป็นนักเรียน
เพื่อให้การเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ เพราะอนาคตของประเทศไทย
ล้วนแล้วแต่ต้องมีเยาวชนในการสืบสานและพัฒนาต่อ

   (stu)
   dyserve
    
because everyone deserves to study

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]