The Coaster

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  BONNBONN

The Coaster

แนวคิดและที่มา:ในปัจจุบัน ปัญหาของขยะไม่ว่าจะประเภทไหนก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะมีการกำจัดโดยการรีไซเคิล เผา หรืออาจใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย

แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ตั้งแต่แรก กล่องใส่แก้วที่มาเวลาเราซื้อแก้วมาย่อมต้องถูกทิ้งไปในทันทีหลังแกะกล่อง แต่ถ้าหากเราจะนำมันมาใช้ทำอะไรซักอย่าง ก็คงจะเป็นแผ่นรองแก้ว ผมจึงมีความคิดว่า หากเรานํากล่องใส่แก้วนั้น มาพับและทําให้เกิดเป็นแผ่นรองแก้วอันใหม่สวยงาม ก็คงจะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ ไม่มากก็น้อย

เป้าหมาย

ต้องการลดปริมาณขยะประเภทกระดาษ โดยการนำมาประยุกต์เป็นสิ่งที่สามารถใช้งานได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]