COST ราคาที่ผู้หญิงต้องจ่าย

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  COST ราคาที่ผู้หญิงต้องจ่าย

COST ราคาที่ผู้หญิงต้องจ่าย

ในปัจจุบันพบว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศยังเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการมีประจำเดือนของผู้หญิง ผู้หญิงทุกคนต้องเป็นคนแบกรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสำหรับคนที่ไม่มีความพร้อมในการจ่ายเงินในส่วนนี้ เนื่องจากผ้าอนามัยมีราคาที่สูง เปรียบได้ว่าราคาผ้าอนามัยที่ใช้ใน 1 วันเทียบเท่ากับราคาค่าอาหาร 1 มื้อ ผ้าอนามัยจึงไม่ควรเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนแบกรับค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เพราะผ้าอนามัยไม่ใช่สิ่ง "ฟุ่มเฟือย" แต่เป็นสิ่งที่ "จำเป็น" ในการดำรงชีวิตของผู้หญิง และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ "ฟรี"

เราจึงได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าอนามัยที่บ่งบอกว่าผ้าอนามัยเป็นสิ่งที่จำเป็นของผู้หญิงทุกคน ผู้หญิงทุกคนควรจะได้รับฟรี ไม่ควรจะต้องมาแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งตัวบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นบรรจุภัณฑ์เพียงชิ้นเดียว ง่ายต่อการพกพา สามารถใส่ผ้าอนามัยที่ใช้แล้วนำไปทิ้งได้ทันทีโดยไม่ต้องพกกระดาษห่อผ้าอนามัยอีกต่อไป

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]