ปรับ.ปรุง ฉลากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  THANICHA -

ปรับ.ปรุง ฉลากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย

ความสำคัญของฉลากบรรจุภัณฑ์นอกจากจะมีไว้เพื่อบอกรายละเอียดและความสวยงาม

ในทุกวันนี้ก็ยังมีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ถึงแม้บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะไม่ใช่แค่บรรจุภัณฑ์ที่สวย

ควรมีประโยชน์ในการใช้งาน ให้ความสะดวกสบาย

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสวยงามและลูกเล่นของบรรุจภัณฑ์ก็เป็นหนึ่งในเกณฑ์ของการเลือกซื้อในกลุ่มวัยรุ่น

แนวคิดหลักจึงเป็นการนำไอเดียการใช้หมึกพิมพ์ thermochromic ที่มีความสามารถในการตรวจจับอุณหภูมิและเปลี่ยนสีได้

เข้ามาใช้กับฉลากบรรจุภัณฑ์อาหาร และเป็นการพูดคุยประเด็นการสนับสนุนการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก

จุดเด่นของเซ็ตผลิตภัณฑ์ในชุดจะแบ่งเป็นอาหารไทย สี่ภาค เนื้อสัตว์สี่ชนิด

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]