กล่องครีมมินิสร้างสรรค์

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  TEAM NORY

กล่องครีมมินิสร้างสรรค์

ทำการออกแบบกล่องครีมรูปแบบใหม่โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก ปีนักสัตร์ของปี 2021 ก็คือ ลายวัว ซึ่งมึความชอบความท้าทายใหม่ๆ เปลี่ยนกล่องครีมธรรมดาๆ ให้มีสีสันชวนซื้อ หน้าใช้ เหมาะกับคนที่ชื่นชอบทางด้านความสวยความงาน จึงใช้สีโทรนหวานๆ ใหม่เหมาะกับความสวยความงามค่ะ

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]