Allergy medication

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  พีรพัฒน์ สิงห์โตทอง

Allergy medication

    เด็กทั่วโลกกำลังมีแนวโน้มป่วยเป็น โรคภูมิแพ้ (Allergies) มากขึ้นด้วยสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยเสริมทำให้อาการของโรคภูมิแพ้รุนแรงขึ้น จึงเลือกยาแก้ภูมิแพ้มาทำเป็นแพ็คเกจ เพื่อให้เห็นถึงปัญหามลภาวะนั้นเกี่ยวเนื่องกับการเป็นภูมิแพ้

สิ่งที่ต้องการจะ SPEAK OUTผ่านแพ็คเกจยาแก้ภูมิแพ้นั้นก็คือ

การที่สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยเสริมทำให้อาการของโรคภูมิแพ้รุนแรงขึ้นและเด็กทั่วโลกกำลังมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้น จึงใช้ภาพประกอบที่ปรากฎหลังจากดึงแผงยาออก ให้เห็นว่าปัจจัยต่างๆที่เป็นสารก่อภูมิแพ้นั้นมีอะไรบ้างให้คนที่ซื้อไปเห็นผลกระทบจากปัญหามลภาวะในปัจจุบัน และหันมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าทั้งตัวเองและลูกหลานในอนาคต โดยจะมีสุ่มลายกราฟิกในแต่ละกล่องที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารก่อภูมิแพ้ทั้งสิ้น

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]