Plant me

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Walden

Plant me

ตามเทรนด์ในปัจจุบันที่ผู้คนใช้เวลาทำงานที่บ้านมากขึ้น คนรุ่นใหม่นิยมหันมาปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับที่พักอาศัยของตนเอง จึงเกิดเป็นแนวคิด reuse เพื่อเปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งาน สร้างคุณค่าใหม่ให้กับ packaging จากการสั่งเสื้อผ้าออนไลน์และลดขยะที่จะเกิดขึ้นหลังแกะสินค้า เปลี่ยนเป็นกระถางต้นไม้ และให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]