Chipsy Cookies

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  The ace

Chipsy Cookies

การส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับเด็กๆ ผ่านบรรจุภัณฑ์ขนมคุ๊กกี้ ที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้ ให้ความรู้เรื่องต่างๆ พร้อมให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่เด็กๆเพื่อให้ใช้บรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

บรรจุภัณฑ์กล่องขนมคุ๊กกี้ที่วัสดุทำจากกระดาษ โดยภายนอกจะพิมพ์ลวดลายที่สื่อถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยกล่องด้านหน้า จะแสดงภาพสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ส่วนด้านหลังจะสื่อถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากการไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]