เสนอความเป็นไทยผ่านขนมไทย

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  สหายไทย

เสนอความเป็นไทยผ่านขนมไทย

ขึ้นชื่อว่าขนมไทย จะคิดถึงความหวาน หอม ของขนม แต่บ่อยครั้งที่ทาน ทำให้นึกถึง ถ้วยกับช้อน 

ความเปรอะ เหนียว และหวานมากไป จึงถูกเลี่ยงเวลาต้องตัดสินใจซื้อ 

     โดยกล้วยบวชชี มีขั้นตอนการทำมากมาย ซึ่งไม่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบัน ทำให้ขนมค่อยๆจางหายไป 

และ ขนมจะมีน้ำกระทิ และหวาน ทำให้ไม่สะดวกต่อการบริโภค อาจหกเลอะมือ หรือต้องหาที่นั่งทานเป็นกิจลักษณะ 

ซึ่งการรับประทานแบบนี้ ไม่ตอบโจทย์ ของผู้คนยุคใหม่ ยุคที่ต้องการความรวดเร็ว 

จึงเกิดเป็นบรรจุภัณฑ์กล้วยทอดบวชชีนี้ นั่นเอง

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]