ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 3 In 1

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  ธาตุไฟคือความร้อนแรงพร้อมแผดเผาทุกสิ่ง แรงอีก แรงอีก แรงขึ้นอีก

ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 3 In 1

เนื่องจากเราได้เล็งเห็นปัญหาในหลายด้านที่เกิดขึ้นเราจึงตั้งใจที่อยากจะช่วยในการแก้ปัญหาดังนี้

-ด้านการลดขยะพลาสติก

ลดจำนวนปัจจัยในการพลิตซองเครื่องปรุงของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจึงตั้งใจที่จะจัดการปัญหาที่ซองใส่เครื่องปรุงให้มีการใช้พลาสติกหรือปเจจัยในการผลิตให้ลดลง อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเพียงเล็กน้อยแต่เราได้เล็งเห็นถึงการใช้ชีวิตประจำวันที่ผู้คนต่างบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในทุกๆวันดังนั้นการที่ลดการผลิตซองเครื่องปรุงบะหมี่สำเร็จรูปนั้นทำให้เห็นได้ถึงจำนวนยะพลาสติกที่จะลดไปอย่างมากในการผลิตแต่ละครั้ง

-ด้านการใช้งาน

สะดวกต่อการใช้งานเพียงแค่ฉีกซองตามเครื่องหมายก็สามารถฉีกแล้วใช้เครื่องปรุงได้เลยทันที

-ด้านธุระกิจ

ลดต้นทุนในการผลิตอาทิเช่นปัจจัยในการผลิตซองเครื่องปรุงของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมากในการผลิต

-ลดการใช้พลังงานเครื่องจักรหรือแรงคนในการผลิต

-ผู้คนสนใจในการเปลี่ยนแปลงการผลิตทำให้ชักจูงผู้บริโภคให้มาบริโภคผลิตภัณฑ์มากขึ้น

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]