บรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  BREEZY

บรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ตลาดโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องของ ขยะโลก ภาวะโลกร้อน สาร CFC มีคนจำนวนมาก หันมาสนใจสิ่งแวดล้อม การรักษ์โลก และบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจ ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  นอกจากตอบสนองความการของผู้บริโภค สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว ยังเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมด้านการตลาดอีกด้วย

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]