SCGP_SpeakOut_เจียchiaมีประโยชน์อิ่มง่ายในขวดเดียว_เจียchia

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  เจีย chia

SCGP_SpeakOut_เจียchiaมีประโยชน์อิ่มง่ายในขวดเดียว_เจียchia

    ผลิตภัณฑ์ของเราได้แก้ไขการรับประทานเมล็ดเจียคู่กับน้ำเต้าหู้และน้ำผลไม้ให้มีขั้นตอนที่น้อยลง ซึ่งปกติจะต้องซื้อแยกและยังต้องตักหรือตวงก่อนรับประทานโดยการนำมาอยู่รวมกันภายในขวดเดียวและเราได้คำนวณปริมาณเมล็ดเจียที่เหมาะสมต่อวันคือ 15 กรัม ตัวเมล็ดเจียจะถูกบรรจุอยู่ในฝาเมื่อจะรับประทานก็จะทำการหมุนฝาเพื่อให้เมล็ดเจียลงไปผสมกับน้ำ รอประมาณ 10-15นาที หลังจากนั้นสามารถดื่มได้เลย โดยตัวขวดเราออกแบบให้สามารถจับได้กระชับถนัดมือ


    โดยตัวกราฟิกจะสื่อถึงการเหยียดเชื้อชาติหรือการเหยียดสีผิว ที่ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการล้อเลียนหรือการโดนวิจารณ์ ในบางกรณีเป็นสาเหตุที่ทำใหเกิดความรุนแรงหรือเกิดการทำร้ายร่างกาย ซึ่งสร้างความเจ็บปวดต่อผู้ที่ถูกกระทำอย่างมาก อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนหรือมีรูปลักษณ์อย่างไร


SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]