ชุดวัสดุปลูก

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  3ตัวบาท

ชุดวัสดุปลูก

ปัจจุบันผู้คนนิยมปลูกต้นไม้มากขึ้น จึงทำให้มีร้านขายวัสดุปลูกเพิ่มมากขึ้น แต่ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุนั้นมีขนาดที่ใหญ่และเยอะเกินไปทำให้ต้องประมาณอัตราส่วนการใช้วัสดุปลูกเอาเอง และบรรจุภัณฑ์ยังทำมาจากวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ก่อให้เกิดเป็นขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เราจึงคิดว่า ถ้ามีแพคเกจที่แบ่งวัสดุปลูกในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับประเภทต้นไม้จะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งผู้บริโภคและต้นไม้อย่างมาก โดยแพคเกจภายนอกทำจากกระดาษและกล่องด้านในทำจากพลาสติกย่อยสลายได้ จะไม่ก่อให้เกิดขยะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อีกทั้งยังทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยลวดลายที่อยู๋หน้ากล่องจะบ่งบอกถึงประเภทอของต้นไม้ กล่องที่ 1 คือลายต้นยางอินเดียว สำหรับต้นไม้ฟอกอากาศ 2.ลายต้นกระบองเพชร สำหรับแคคตัส และ 3.ลายผักสลัด สำหรับพืชผักสวนครัว

แต่ละประเภทจะมีการใช้วัสดุปลูกและอัตราส่วนที่แตกต่างกัน

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]