Global warming

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Palette Haus 03

Global warming

 Bite for Life เป็นยี่ห้อเนื้อเทียมที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้คนตระหนักถึงสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์จากสถาวะโลกร้อน!

ผู้ออกแบบต้องการที่จะสร้างความตระหนักรู้ต่อสถาวะที่โลกกำลังร้อนขึ้น และทำให้สัตว์หลายๆชนิดกำลังใกล้จะสูญพันธุ์ ด้วยเหตุผลที่คนส่วนใหญ่คิดว่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้านั้นจะช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้เพียงวิธีเดียว แต่จริงๆแล้วยังมีอีกวิธีที่คนสามารถทำได้คือ การลดการกินเนื้อสัตว์เพราะว่า ฟาร์มเนื้อนั้นเป็นตัวสร้างสภาวะโลกร้อนถึง14.5% ถ้าหากเราหยุดกินเนื่อสัตว์เราจะสามารถลดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ลงได้ นี้จึงเป็นเหตุที่เลือกขายเนื้อที่ผลิตมาจากผัก เพื่อนำบรรจุภัณฑ์มาออกแบบ

โดยได้เลือกนำสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์มาออกแบบเป็นลวดลายบนบรรจุภัณฑ์แสดงให้ผู้คนที่ซื้อเนื้อเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่เราพยายามจะสื่อคืออะไร รวมถึงทำให้คนตระหนักรู้ว่าการบริโภคเนื้อนั้นสามารถเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสร้างสภาวะโลกร้อนได้เช่นกัน

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]