Happy drinks

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Circular MaveOn

Happy drinks

ในปัจจุบันถ้าเดินตามห้างสรรพสินค้าจะพบว่ามีร้านขายเครื่องดื่มเยอะเป็นลำดับต้นๆ และปัญหาที่พบบ่อยคือ เวลาถือแก้วแล้วมีหยดน้ำเกาะข้างแก้ว หรือจำแก้วที่ร้อนหรือเย็น จึงคิดวิธีให้แก้ปัญหานี้โดย ทำแก้วอีกชั้นสำหรับแก้ปัญหา และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยอาจจะร่วมออกแบบกับร้านหรือแบรนด์ดังๆ เป็น คอลเลคชั่น

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]