BagWater

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Pp

BagWater

ถุงเก็บของเหลว

ที่มาของปัญหา

    เพราะถุงเก็บน้ำส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบที่ไม่ย่อยสลายง่ายทำให้เป็นภัยต่อธรรมชาติส่วนเวลาใช้งานตอนถูกบิดก็จะเสียรูปร่างจะมีเสียงที่ดังทำให้เกิดความน่ารำคาญ

เเละเมื่อเสียรูปร่างของถุงคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากนำกลับมาใช้ใหม่

การเเก้ปัญหา

    โดยการนำกระดาษรีไซเคิลมาใช้เป็นที่ใส่น้ำเเทนพลาสติกเเละนำไม้ฝามาเป็นฝาของถุงใส่น้ำทำให้ถุงใส่น้ำย่อยสลายงานกว่าถุงใส่น้ำเเบบพลาสติกเเละเมื่อถูกบิดหรือถูกผับถุงใส่น้ำจะ

คงรูปร่างเดิมเอาไว้เเละไม่ทำให้เกิดเสียงดังทำให้สามารถนำไปใช้ต่อได้

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]