กล่องลดการกระแทก

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  2girl

กล่องลดการกระแทก

เป็นกล่องที่ออกแบบเพื่อกระเบื้องที่ต้องการการกันแทกที่อาจด่อให้เกิดรอยหรือความเสียหายต่อตัวกระเบื้อง ภายในเป็นกระดาษลูกฟูก2ชั้นที่จะมีการออกแบบให้พับคล้ายลิ้นชักที่ยื่นออกมาเพื่อรองรับกระเบื้อง เป็นการป้องกันไม่ให้กระเบื่องเสียดสีกัน

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]