A DAY

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Forget me not

A DAY

ไอเดียของพวกเราเริ่มมาจากปัญหาการตวงน้ำเพื่อการหุงข้าวที่แต่ละบ้านจะมีวิธีการตวงน้ำที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การกะปริมาณน้ำ การใช้ข้อนิ้วเป็นมาตรวัดน้ำ ซึ่งปัญหาของการใช้ข้อนิ้วคือ ความยาวของข้อนิ้วของแต่ละคนไม่เท่ากัน ทำให้ข้าวที่หุงออกมาได้นั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่ง A DAY ได้เข้ามาแก้ปัญหา โดยการที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบให้ตัวบรรจุภัณฑ์เป็นรูปทรงกระบอกเพื่อสะดวกต่อการจับและการขนส่ง โดยบรรจุภัณฑ์ของพวกเรานั้นจะบรรจุข้าวสารจำนวนหนึ่งที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงพอต่อวันบรรจุอยู่ภายใน โดยด้านข้างของตัวกระบอกผู้ออกแบบได้ออกแบบให้มีขีดบอกปริมาณข้าวสารที่ควรหุงรับประทานในแต่ละมื้อ และบริเวณด้านในของฝาจะมีขีดสำหรับตวงน้ำเพื่อใช้หุงข้าวในแต่ละมื้อเช่นกัน โดยผู้ออกแบบได้ทำการทดลองแล้วว่า การใส่น้ำในปริมาณต่างๆ จะทำให้ข้าวแต่ละชนิดหุงขึ้นหม้อที่สุด 


ไอเดียของพวกเรานั้นไม่ได้มีเพียงแค่แก้ปัญหาการตวงน้ำเพื่อการหุงข้าว แต่ผู้ออกแบบยังเล็งเห็นถึงปัญหาการรับประทานข้าวต่อมื้อที่มีปริมาณมากเกินไปในคนไทยอีกด้วย ปัจจุบันสถิติผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้นและมีคนปกติที่มีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวานในอนาคตถึงร้อยละ 70 นอกจาก A DAY จะช่วยแก้ปัญหาการตวงน้ำเพื่อการหุงข้าวแล้วนั้น ผู้ออกแบบคิดออกแบบ A DAY มาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการรับประทานข้าวที่มีปริมาณมากเกินไปอีกด้วย

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]