EQUALLIUAM BOTTLE

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  CHEN

EQUALLIUAM BOTTLE

    เเม้ในปัจจุบัน การอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการจะมีมากกว่าเมื่อก่อน เเต่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต รวมถึงในด้าน packaging นั้นยังมีน้อย ผมอยากจะสร้างผลงานนี้มาเพื่อเป็นกระบอกเสียงว่า คนพิการสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่าที่พวกเราคิด หากได้รับการสนับสนุนในชีวิตได้อยางเหมาะสมเเละเพียงพอ ดังนั้นผมจึงมีไอเดียที่จะออกเเบบ packaging สำหรับคนที่สูญเสียมือหรือลำบากในการหยิบจับ รวมถึงผู้คนทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งการถือเเละการดื่มน้ำของผู้บริโภคให้เเก่พวกเขามากขึ้น

    จากไอเดีย packaging design เราได้สร้างผลงานที่ชื่อว่า EQUALLIUM BOTTLE ซึ่งเป็นขวดน้ำที่ใช้ในการดื่มกินสำหรับทุกคนเพื่อให้สามรถใช้ได้อย่างสะดวกสบาย ผมได้เเบ่งส่วนประกอบของขวดน้ำเป็น 2 ส่วนประกอบใหญ่ๆ ได้เเก่ ฝาขวดเเละตัวขวดน้ำ ผมได้ทำการออกเเบบฝาให้มีการเปิด-ปิดได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้นิ้ว โดยการใช้ง่นนั้นเพียงหมุนหรือดันตรงที่เปิดฝา เมื่อรูของฝาบนเเละรูของฝาล่างตรงกัน น้ำก็จะออกมาได้ ส่วนตัวขวดน้ำถูกออกเเบบให้ช่วยในการยกกินของผู้พิการทางมือโดยไม่จำเป็นต้องใช้นิ้วมือในการจับ เราได้ออกเเบบที่จับที่ยื่นออกมาจากตัวขวดโดยมีรูอยู่ตรงกลาง เพียงสอดมือเข้าไปเเละยกดื่ม นอกจากนั้นตัวขวดยังสร้างผิวให้ขรุขระเเละรูปร่างโค้งเพื่อความกระชับในการจับอีกด้วย 

     EQUALLIUM BOTTLE ถูกสร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้เเก่ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่พิการทางมือให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้น เเละเป็นสัญลักษณ์โดยนัยว่า คนพิการสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่าที่พวกเราคิด หากได้รับการสนับสนุนในชีวิตได้อยางเหมาะสมเเละเพียงพอ

    


SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]