บรรจุภัณฑ์ทำความสะอาดผม Buceros

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  A little bird

บรรจุภัณฑ์ทำความสะอาดผม Buceros

บรรจุภัณฑ์ทำความสะอาดผมรณรงค์เรื่องนกเงือก (เพราะนกเงือกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง)

ออกแบบโดยนำเอาจุดเด่นของนกเงือกเข้ามาใช้ในบรรจุภัณฑ์

เพิ่มฟังก์ชั่นหัวปั๊มให้มีขนาดใหญ่เพื่อใช้งานได้สะดวกต่อเด็กและผู้สูงอายุ และฟังก์ชันกรวยยางสำหรับเติม refill 

วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์มาจากขยะพลาสติกจากระบบนิเวศที่นำกลับมารีไซเคิลใช้งานอีกครั้ง เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก

และชื่อแบรนด์ Buceros มาจากชื่อสกุลของนกเงือก

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]