BRAVE WAVE

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  like a sticker sticker

BRAVE WAVE

เนื่องจากปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์อาหารเดลิเวอร์รี่ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน จึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยลดขยะในส่วนนี้ให้น้อยลง จึง กลายมาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารเดลิเวอร์รี่ BRAVE WAVE

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]