Blooming season

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Blooming

Blooming season

Concept: A comfortable rush day

Target group: เพศหญิงทุกช่วงวัย

    การออกแบบ packaging designครั้งนี้เป็นการดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ป a comfortable rush day เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายของผู้หญิงในการใช้ผ้าอนามัย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง แต่หากมองดูรอบตัวแล้วผู้คนกับไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้เท่าไหร่นัก และผู้ออกแบบมองเห็นถึงปัญหาของความสะดวกสบายในการพกพา และความสบายใจในการเลือกซื้อผ้าอนามัย จึงเลือกออกแบบผ้าอนามัย1ชิ้นให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงความสวยงามโดยได้แรงบันดาลใจของการออกแบบภาพประกอบมาจากดอกไอริส และมีขนาดที่สะดวกต่อการพกพา เนื่องจากในบางวันที่ประจำเดือนมาแบบไม่ทันตั้งตัว หรือเป็นครั้งแรกของเดือน แต่ที่ใส่สัมภาระของเรานั้นมีพื้นที่จำกัด หรือขนาดใหญ่ไม่เพียงพอต่อการซื้อผ้าอนามัยทีนึงห่อละ3-4ชิ้น แต่ตามห้างหรือร้านขายของชำ กลับไม่มีขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่พอดีต่อสถาการณ์ในตอนนั้นของเรา ดังนั้นpackaging design นี้จึงตอบโจทย์ทั้งในแง่ของความสวยงาม และความสะดวกสบาย

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]