ถุงข้าวสารไร่ทอง

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  KAOWSANSEK

ถุงข้าวสารไร่ทอง

Problem

    ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวที่ติดอันดับโลก แต่เมื่อชาวนาเกิดปัญหา ทำไมปัญหานี้จึงถูกมองข้ามไป อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพพื้นฐานอาชีพหนึ่งของสังคมแต่กลับเป็นอาชีพที่ยากลำบาก ในบางครั้งการทำนาในแต่ละครั้งเป็นการลงทุนมากแต่ได้กลับได้ผลกำไรน้อย และชาวนาไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างที่ควรจะเป็น เราจึงอยากจัดทำโครงการช่วยเหลือชาวนาให้ได้รับการสนับสนุนและได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยการเข้าร่วมโครงการกับโรงสีในชุมชนที่พร้อมจะช่วยเหลือชาวนาไปด้วยกันโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง


IDEA

    แนวคิดเราอยากใช้พื้นที่บนถุงข้าวสารในการออกมาบอกเล่าถึงปัญหาของชาวนาที่เกิดขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง เราจึงอยากออกแบบถุงข้าวสารในรูปแบบใหม่เพราะถุงข้าวสารตามท้องตลาดในแบบปัจจุบันเป็นถุงข้าวสารที่เปิดออกยากและเปิดได้เพียงครั้งเดียวไม่สามารถปิดได้ ทำให้ต้องหาภาชนะเพื่อมาใส่ ดังนั้นเราจึงออกแบบถุงข้าวสารที่สามารถเปิด-ปิดได้หลายครั้งและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้โดยไม่ต้องมีภาชนะเพิ่มเติม และเรายังมีการออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของที่เปิดเพื่อเป็นทางผ่านของข้าวสารให้ออกมาได้อย่างง่ายดาย

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]