It's okay

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  maybedesign

It's okay

เนื่องด้วยในสังคมเราในเรื่องของร่องรอยบนใบหน้าและเรื่องความหลากหลายทางเพศยังเป็นเรื่องที่ไม่ปกติและไม่ได้เปิดโอกาสให้พูดคุยกันอย่างแพร่หลายมากนัก

เราจึงเล่าแมสเสจนี้ออกมาด้วยคำว่า

" It's okay " เพื่อบอกว่าสิ่งนี้มันโอเคและเราควรยอมรับมันให้เป็นเรื่องปกติได้แล้ว

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]