SAVE

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  ธนโรจน์ ขาวแพร

SAVE

SAVE เป็นไอเดียที่ได้รับอิทธิพลมาจากกระแสการตื่นตัวในเรื่องของสภาวะโลกร้อน และเรื่องการรักษาสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่เราได้เลือกมาจะเป็นผลไม้อบแห้ง และผลไม้ก็คือ แอปเปิ้ล เหตุผลที่เป็นแอปเปิ้ลก็เพราะว่า แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพ แคลอรี่ต่ำ ทานได้ง่าย และอร่อย ที่สำคัญที่สุดอาหารประเภทนี้ย่อยสลายได้ง่ายมาก ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของ packaging ที่ได้คิดค้นขึ้น วัสดุที่ใช้ในการทำ หรือ รูปแบบของโครงสร้างจะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ในจุดที่เน้นที่สุดของ packaging นี้ก็คือ การลดระยะเวลา หรือกระบวนการในการย่อยสลายของ packaging และในการย่อยสลายนั้นจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยวัสดุที่ใช้เป็นองค์ประกอบหลักจะสามารถแบ่งได้เป็นวัสดุหลัก 2 อย่างด้วยกัน ได้แก่ 1.กระดาษฟู้ดเกรด 2.พลาสติกชีวมวลแบบ PLA แล้วทำไมถึงต้องเป็นกระดาษฟู้ดเกรด และพลาสติกชีวมวลแบบ PLA ? เหตุผลก็คือ กระดาษฟู้ดเกรดได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากลแล้วว่า เป็นกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารพิษตกค้าง และยังดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย ในส่วนของพลาสติกชีวมวลแบบ PLA จะถูกนำมาใช้เป็นสารในการเคลือบ packaging สำหรับกันความชื้น ข้อดีของพลาสติกชีวมวล คือ ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด อ้อย จึงทำให้พลาสติกชนิดนี้สามารถย่อยสลายได้ดีกว่าพลาสติกทั่ว ๆไป และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมันจะดีกว่ามากเมื่อเทียบกับสารเคลือบที่มีการใช้กันอยู่ในปัจจุบันอย่างสารเคลือบชนิด PE ที่ผลิตด้วยวิธีปิโตรเคมีซึ่งย่อยสลายได้ยาก ในส่วนของแปลนโครงสร้าง ได้มีการออกแบบโดยจะไม่มีการใช้กาวในการประกอบขึ้นมาอย่างเด็ดขาด การประกอบเชื่อมติดกันนั้นจะเป็นการออกแบบโดยใช้ลิ้นในการเชื่อมต่อติดกันแทน และในส่วนสุดท้ายของหมึกในการพิมพ์ จะใช้หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง เพราะเป็นหมึกที่ถูกผลิตมาจากถั่วเหลืองซึ่งจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหมึกชนิดอื่น และสามารถย่อยสลายได้ง่าย

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]