ถุงใส่กล้วยจากก้านกล้วย

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  We Bear Bear

ถุงใส่กล้วยจากก้านกล้วย

ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

เนื่องจากกล้วยเป็นผลไม้ที่สุกเร็ว จึงนิยมใส่บรรจุภัณฑ์เป็นถุงพลาสติกสำหรับกล้วยหนึ่งลูก เพื่อให้เหมาะสมต่อการทาน ถุงพลาสติกเหล่านี้ทำให้เกิดขยะมากมาย เนื่องจากการแกะที่ยากและไม่สามารภใช้ประโยชน์ต่อได้

แนวความคิด

ก้านกล้วยเป็นส่วนที่เหลือทิ้งและไม่ได้ใช้ประโยชน์ เราจึงนำมาทำเป็นถุงเพื่อใส่กล้วย โดยถุงนี้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 

ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์แนวคิดคนรุ่นใหม่ที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]