Gender Equality

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Palette Haus 02

Gender Equality

Jelly Pride เจลหล่อลื่นที่ถูกสร้างสรรค์มาสำหรับทุกคน! 

ผู้ออกแบบเลือกเจลหล่อลื่นมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยนำปัญหาความไม่เท่าเทียมของเพศสภาพในสังคมปัจจุบันมาสอดแทรกเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ โดยตอกยำเรื่องของความรักที่ไร้พรมแดน ไร้ขอบเขต ไร้เพศสภาพ สำหรับใครก็ได้ที่ต้องการความเป็นหนึ่งเดียวของกันและกัน

โดยได้คำนึงถึงการแก้ปัญหาทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้คือ การสร้างความสะดวกใจในการหยิบจับ และซื้อสินค้า โดยไม่เคอะเขิน หรืออับอาย ต่อสายตาของคนรอบข้าง หรือแม้แต่คนขายเอง


Concept "One for all"

ไอเดียในการออกแบบภายใต้ Concept "One for all" "หนึ่งเดียวของกันและกัน" โดยใช้ภาพ "Dance" ของ Henri Matisse เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์เป็นภาพผู้คนจากหลากหลายเพศสภาพกำลังจับมือเต้นรำกันอย่างเพลิดเพลิน ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมต่อ ความเท่าเทียม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ของทุกเพศสภาพ

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]