SoySlim

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  -

SoySlim

SoySlim บรรจุภัณฑ์นมถั่วเหลืองสูตรน้ำตาลต่ำที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาลายกล่องนมทั่วไปที่ขาดความน่าสนใจให้มีลูกเล่นที่น่าสนใจ ดึงดูดผู้บริโภคสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ที่เป็นนมถั่วเหลืองน้ำตาลต่ำ เมื่อดื่มแล้วจะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง จึงออกแบบกล่องนมให้มีลายหุ่นมนุษย์ เมื่อดื่มจนหมดหรือบีบกล่องจะทำให้กล่องฟีบจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของลายบนกล่องนมเป็นร่างกายที่สุขภาพดีขึ้น

นอกจากนี้การบีบกล่องนมก่อนทิ้งจะทำให้ลดพื้นที่ในถังขยะ ทำให้ถังขยะสามารถจุได้มากขึ้น ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่อีกด้วย


SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]