LET'S TWIST!

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Sirada

LET'S TWIST!

ปริมาณขยะพลาสติกในปัจจุบันเพิ่มขึ้นทุกๆปีทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาสั่งอาหารและสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าปริมาณพลาสติกที่ใช้สำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์ก็มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีปัญหาการที่รัฐ นำเข้าขยะจนทำให้ประเทศไทยกลายเป็น “แหล่งขยะโลก” ไปแล้ว ดังนั้นถ้าหากเราสามารถช่วยกันรณรงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถช่วยโลกและ ช่วยลดปริมาณขยะได้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็เป็นสิ่งที่ดีและควรทำ

วัตถุประสงค์ของการออกแบบขวดน้ำดื่ม LET'S TWIST! นี้ คือต้องการให้customer บิดขวดน้ำเพื่อลดพื้นที่ขยะ และให้ข้อมูล (การแยกประเภทพลาสติกบนฉลาก) +นำเสนอข้อดีของการบิดขวดน้ำก่อนทิ้ง

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดทำจึงเลือกออกแบบขวดน้ำพลาสติกที่ทุกคนล้วนหยิบจับ และดื่มกินกันในทุกวัน โดยการออกแบบจะมีการใช้ Optical Illusion (ลวงตา) โดยใช้เทคนิค Vertical Slits เมื่อlayer ด้านหน้าเคลื่อนที่ทำให้เห็นภาพด้านหลังกำลังเคลื่อนไหวผ่านช่องว่าง ซึ่งในขณะที่customer กำลังหมุนฉลากเพื่อจะดูสิ่งที่ซ่อนอยู่บนขวด ตามคำเชิญชวนที่เขียนไว้บนฉลาก ท่าทางการหมุนสอดคล้องกับการบิดขวด เป็นการช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับ customer ในการบิดขวดก่อนทิ้งมากขึ้น ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์และ message ที่สื่อสาร

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]