SCGP CREATIVE DESIGN FOR SOCIAL INNOVATION
SCGP CREATIVE DESIGN FOR SOCIAL INNOVATION
SCGP CREATIVE DESIGN FOR SOCIAL INNOVATION
SCGP CREATIVE DESIGN FOR SOCIAL INNOVATION
SCGP CREATIVE DESIGN FOR SOCIAL INNOVATION


SPEAK
OUT

สมัครเลย!

SCGP Creative Design for Social Innovation

นวัตกรรมดี ๆ จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อสังคมได้ไหม? “SCGP Creative Design for Social Innovation” จึงถูกคิดมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมการออกแบบจากนักออกแบบ SCGP เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย หรือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และช่วยเหลือสังคมได้ เช่น

เตียงสนามกระดาษ SCGP
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นี้ อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ คือ เรื่องของเตียงโรงพยาบาลไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ นักออกแบบจึงรวมตัวกันออกแบบเตียงสนามกระดาษ SCGP ขึ้นมา โดยออกแบบให้ประกอบและติดตั้งง่าย มีน้ำหนักเบาทำให้ขนส่งได้สะดวก และมีความแข็งแรงใช้งานได้ดีเทียบเท่าเตียงทั่วไป จึงช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเตียงได้ทันสถานการณ์

หน้ากากอนามัย CURE Air Sure 
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง SCGP จึงร่วมกับคณะอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบและพัฒนาหน้ากากอนามัยที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อโรคเทียบเท่าหน้ากากอนามัย N95 สวมใส่ง่ายและหายใจได้สะดวก แนบรับใบหน้า ไม่กดทับ น้ำหนักเบา มีอายุการใช้งานนาน สามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้ เพื่อให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

โต๊ะกระดาษ 3 in 1
ด้วยความตั้งใจของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้เด็กในถิ่นทุรกันดารและเด็กด้อยโอกาส มีโต๊ะเขียนหนังสือในบ้านที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ SCGP จึงได้ร่วมออกแบบโต๊ะจากกระดาษรีไซเคิลที่มาพร้อมฟังก์ชั่นในการใช้งานถึง 3 อย่างในตัวเดียว ทั้งเป็นโต๊ะนั่งเขียนและอ่านหนังสือ เป็นที่เก็บของและอุปกรณ์การเรียน และพับเป็นกระเป๋าใส่สมุดหนังสือหิ้วไปใช้งานที่บ้านและโรงเรียนได้ โต๊ะกระดาษมีขนาดพอเหมาะ มีความแข็งแรง สามารถรองรับแรงกดในการเขียนและอ่าน สามารถพับแบนราบได้และมีน้ำหนักเบา สะดวกในการขนส่งไปในพื้นที่ต่าง ๆ  ใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และสามารถนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ทั้งหมด

สุขากระดาษ 
ผลิตจากกระดาษลูกฟูก ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้สำหรับขับถ่ายทั้งหนักและเบา ทดแทนการใช้ห้องน้ำทั่วไปในพื้นที่ที่ไม่สะดวก ห้องน้ำไม่เพียงพอ หรือใช้งานในภาวะวิกฤต เช่น สถานการณ์น้ำท่วม จุดเด่นคือพกพาได้ น้ำหนักเบา ประกอบง่ายเพียง 4 ขั้นตอน รองรับน้ำหนักคนนั่งได้ถึง 100 กิโลกรัม

 

เฝือกกระดาษ 
SCGP ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีออกแบบขึ้น เพื่อใช้ปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก สามารถปรับให้มีรูปร่างตามสรีระของผู้บาดเจ็บและลักษณะการบาดเจ็บ  น้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ  ใช้ได้ตั้งแต่จุดเกิดเหตุภายนอกโรงพยาบาล จนถึงขั้นตอนการรักษาภายในโรงพยาบาล โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์การดาม เนื่องจากไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าเครื่องฉายรังสี  ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือดผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ขณะล้างทำความสะอาด ลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ดามที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “SCGP Creative Design for Social Innovation”  ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือและเข้าถึงสถานการณ์ในปัจจุบันให้ได้เต็มความสามารถที่สุด ซึ่งจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ SCGP พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเสมอ

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]